Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Εκ στόματος νηπίου: Μεγάλυνον ψυχή μουΑκούστε μια γλυκύτατη ερμηνεία της Θ” Ωδής των Χριστουγέννων:

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν,
καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.
Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρnτος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
Ευχαριστίες στην Ιωάννα Ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου