Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας διδάσκαλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γεννήθηκε το 329 μ.Χ., στη Νεοκαισάρεια του Πόντου στο χωριό Άννησα και μεγάλωσε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Είχε 8 αδέρφια, 3 αγόρια και 5 κορίτσια. Οι γονείς του ονομάζονταν Βασίλειος, και Εμμέλεια, ευσεβείς χριστιανοί και πλούσιοι. Αυτοί μάλιστα έθεσαν και τις πρώτες πνευματικές βάσεις του Αγίου. Με εφόδιο λοιπόν αυτή τη χριστιανική ανατροφή, ο Βασίλειος αρχίζει μια καταπληκτική ανοδική πνευματική πορεία. Έχοντας τα χαρίσματα της ευστροφίας και της μνήμης, σπουδάζει σχεδόν όλες τις επιστήμες της εποχής του. Και το σπουδαιότερο, κατακτά τη Θεία θεωρία του Ευαγγελίου, που την κάνει αμέσως πράξη με την αυστηρή ασκητική ζωή του.

The spiritual heart 1

Saint Neilos the Hermit says: "Just as the glass must be clean for the person who will drink from it and desire pleasure, in the same way we must care to have our heart clean, cleaner than our body, in order to please God who wants to see it clean."
It is necessary for our heart to be cleansed since it is already dirty with many bad, worldly and demonic deeds, desires, thoughts, and situations.
All people deeply wish for their internal

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012


Α. Καινούργιος χρόνος! Ένα δώρο του Θεού για τον καθένα μας! Δώρο προσωπικό, που σε αρκετούς άλλους δεν το έχει δώσει.

Β. Αυτό συνεπάγεται ευθύνη για το πώς θα τον αξιοποιήσουμε. Ο λόγος του Θεού, για να μας διδάξει πώς να τον χρησιμοποιήσουμε, μας συμβουλεύει: «Βλέπετε ουν πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ


«Πέρυσι με φτιάξατε ψεύτικο. Πλαστικό έλατο. Κι εσείς φαίνεστε για αληθινοί χριστιανοί, αλλά είστε ψεύτικοι! Πλαστικοί χριστιανοί. Υποκριτικά γιορτάζετε! Στα χείλη σας είναι ο Χριστός, στην καρδιά σας όμως ο διάβολος.

Φέτος με κατεβάσατε από τα ψηλά βουνά, με ξεριζώσατε. Αποψιλώνετε τα δάση. Έτσι έχετε αποψιλώσει και τη ζωή σας. Ξεριζωμένη η πίστη! Τι θα την κάνετε τη νέα γενιά χωρίς πίστη;

Μου στήσατε στη βάση και μια φάτνη. Φάτνες όμως δε θέλετε στα σπίτια σας!

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ιδρυτής της Εκκλησίας

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
1. Κριος μν ησος Χριστς δρυτς τς κλησας.
Πρ τς λεσεως το Σωτρος μν ησο Χριστο πεκρτει ες λον σχεδν τν κσμον εδωλολατρικ θρησκεα τν ρχαων λλνων κα τν Ρωμαων. Ο εδωλολτραι φαντσθησαν τος θεος των μοους μ τος νθρπους, εχον δ ποδσει ες ατος λα τ νθρπινα λαττματα κα πάθη (νθρωπομορφισμς). Τοιαται ντιλψεις δν το δυνατν ν δηγσουν τος νθρπους ες τν ρθν πρς τν ληθινν Θεν πστιν κα ες τν δημιουργαν πραγματικν θικν ρχν κα θικο βου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. κκλησία κα κκλησιαστική στορία.
Τ σνολον τν νθρπων, ο ποοι πιστεουν ες τν Κριον μν ησον Χριστν ς Λυτρωτν το Κσμου κα ναγνωρζουν Ατόν ς δρυτν τς θρησκεας των, νομάζεται κκλησία [1].
κκλησιαστική στορία (πομένως) εναι συστηματικὴ ἔκθεσις πντων σα ναφρονται ες τν δρυσιν, τν ξπλωσιν, τν νπτυξιν κα τν ζων ν γένει τςκκλησας μας π τς μφανσες της μέχρι σμερον.

Παρακλητικός Κανών Αγίου Ανδρέου του Ερημίτου

Ο Ιερεύς· Ευλογητός ο Θεός ημών...

Ο αναγνώστης
Κύριε, εισάκουσον...(Ψαλμός ρμβ’ (142)

Και ευθύς το, Θεός Κύριος...

Είτα τα τροπάρια.
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω σταυρώ.
Των μοναστών την καλλονήν δεύτε πάντες, και των Αγγέλων ισοστάσιον πίστει, και εν θερμοίς τοις δάκρυσιν προσπέσωμεν πιστοί, κράζοντες και λέγοντες, θεοφόρε Ανδρέα, λύτρωσαι τους δούλους σου, εκ κακίας δαιμόνων, και ορατών εχθρών και πάσης απειλής, συ γαρ πέλεις πάντων ημών η αντίληψις.

Δόξα... Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Της Καλάνης οικήτωρ και εν σώματι Άγγελος, και Χαλκιοπούλου το κλέος, δόξα Βάλτου και καύχημα, υπάρχεις ως Ανδρέα αληθώς, διο και ευφημούμεν σε πιστώς· θεραπεύεις γαρ νοσούντας και πειρασμών λυτρούσαι τους βοώντας σοι: δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Όρθρος - Θ. Λειτουργία 1ης Ιανουαρίου 2012


ΤΥΠΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΩΝ - ΕΟΡΤΩΝ


1-1-2012


†  Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥ­ΡΙ­ΟΥ Η­ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου ἀρχιεπι­σκό­που Και­σα­ρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου (†379) και Εμμελείας της μητρός αυτού. ῏Η­χος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

                                   
                                         Ἦχος δ

Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχ, α'. Εξομολογείσθε τώ Κυρίω, καί επικαλείσθε τό όνομα τό άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν...
Στίχ, β'. Πάντα τά έθνη εκύκλωσάν με, καί τώ ονόματι Κυρίου ήμυνάμην αυτούς,
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν...
Στίχ, γ'. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, καί εστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν...

Εσπερινός 1ης Ιανουαρίου 2012

   
ΤΥΠΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΩΝ - ΕΟΡΤΩΝ


1-1-2012


†  Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥ­ΡΙ­ΟΥ Η­ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου ἀρχιεπι­σκό­που Και­σα­ρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου (†379) και Εμμελείας της μητρός αυτού. ῏Η­χος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄

Εἰς τὸν ἑσπερινόν

Εὐλογητὸς Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Ψαλμὸς ργ(103)
Εὐλόγει ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα.

Η επιλογή μας


                                               
   Τις ημέρες των Χριστουγέννων, εκτός από το τι φαγητό θα φάμε, τι θα ντυθούμε, αν θα βγούμε, αν θα πάμε διακοπές, είχαμε και μια άλλη επιλογή. Μια επιλογή που την κάναμε χωρίς ίσως πολλοί από εμάς να την κατάλαβαν. Πώς γίνεται αυτό; θα ρωτήσετε κάποιοι. Ποια επιλογή είναι αυτή που δεν έγινε αντιληπτή;  ίσως ρωτήσουν κάποιοι άλλοι.
   Την ημέρα των Χριστουγέννων για κάποιον άνθρωπο βγήκε μια απόφαση, να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατόν στη φυλακή. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους. Τι σχέση έχει αυτό; Θα ρωτήσετε ξανά. Έχει, μεγάλη σχέση. Και κυρίως πνευματική βαρύτητα. Τι στάση κρατήσαμε για αυτό το γεγονός;

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΑΝΑΙΣ


1. 1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΑΝΑΙΣ[1]

Τη 15η Μαΐου μνήμη του οσίου πατρός ημών Ανδρέου του Ερημίτου του εν Καλάναις.

ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ.
Ιστώμεν στίχους δ’, και ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια.

Ήχος γ’. Μεγάλη των Μαρτύρων σου.
Προθύμως συνελθόντες σήμερον τιμώμεν σε, Ανδρέα θεοφόρε, δοξάζοντες τον κτίστην, τον προστάτιν σε ημίν διδόντα πάτερ, εν βίω τω παρόντι, και των ψυχών ημών, πρεσβευτήν τε και ρύστην.

Λαβών σου τον σταυρόν επ’ ώμων ηκολούθησας, προθύμω τη καρδία, Χριστόν τον βασιλέα, και τα κόσμου βδελυξάμενος ηδέα, επλήσθης των χαρίτων, του θείου Πνεύματος, θεοφόρε Ανδρέα.

Δυνάμει του σταυρού τον δράκοντα μακάριε, τον άρχοντα του σκότους, επάτησας γενναίως, εν νηστείαις προσευχαίς και αγρυπνίαις, και γεγονώς Ανδρέα, πηγή ακένωτος, των θαυμάτων σοις δούλοις.

Συ γόνος Μονοδένδρου πέλεις ιερώτατε, οικήτωρ τε Καλάνης, και φως Χαλκιοπούλου, και παντός του Βάλτου μέγας αντιλήπτωρ, πατήρ ημών Ανδρέα, όθεν γεραίρομεν, καταχρέος σε πάντες.