Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Τι κάνουμε όταν το παιδί μας είναι εξαρτημένο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο

Επιλέξτε η θέση της τηλεόρασης και του ηλεκτρονικού υπολογιστή να είναι σε κοινό χώρο και όχι στο υπνοδωμάτιο το δικό μας ή του παιδιού.
 Θέστε σαφή και ξεκάθαρα  όρια στο χρόνο που αφιερώνει στη τηλεόραση και στο διαδίκτυο.
 Συνηθίστε τα προγράμματα που παρακολουθεί στην τηλεόραση να τα συζητάτε όλοι μαζί.

 Χρησιμοποιείστε ειδικά προγράμματα / φίλτρα για την αποφυγή επικίνδυνων ιστοσελίδων και ελέγχετε τακτικά την ορθή λειτουργία τους.
 Αποφύγετε την απαγόρευση της τηλεόρασης ή του υπολογιστή ως «μέσο» συνετισμού και συμμόρφωσης.
Ο τρόπος διάθεσης του ελεύθερου χρόνου του παιδιού θα πρέπει να συναποφασιστεί μαζί με το παιδί και να περιέχει διαφορετικά ερεθίσματα  και δραστηριότητες.
Προσέξτε την επιρροή που πιθανόν να έχουν τρίτα πρόσωπα (παππούς, γιαγιά, οικιακή βοηθός, κλπ.) στις αρχές της οικογένειάς σας και στους κανόνες που βάζετε.
Σε περίπτωση που οι πιο πάνω τρόποι δεν είναι αποδοτικοί εφόσον τους εφαρμόζετε συστηματικά για μεγάλο διάστημα, προφανώς η αιτία είναι βαθύτερη και χρειάζεται η συμβουλή ενός ειδικού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου