Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Από την υμνολογία της ημέρας


Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν ευάρεστον τω Κυρίω, αληθής νηστεία η των κακών αλλοτρίωσις, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Η τούτων ένδεια νηστεία εστίν αληθής και ευπρόσδεκτος». 

Μετάφραση

Να νηστέψουμε με τέτοια νηστεία που να είναι δεκτή και αρεστή στον Κύριο. Αληθινή νηστεία είναι η αποξένωση από κάθε κακό, το να συγκρατούμε τη γλώσσα μας, το να μη θυμώνουμε, να ξεκόψουμε από τις κακές επιθυμίες, από την καταλαλιά, από το ψέμα και το να μην αθετούμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στο Θεό. 
Όταν δεν τα κάνουμε αυτά, τότε κάνουμε πραγματική νηστεία, ευπρόσδεκτη στο Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου