Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ύμνοι Μεγάλης Παρασκευής με τον Πέτρο Γαϊτάνο
Σταυρωμένου σου Χριστέ, πάσα η κτίσις, βλέπουσα έτρεμε τα θέμελια της γης, διεδονείτο φόβω του κράτους σου φωστήρες εκρύπτοντο, και του ναού ερράγη το καταπέτασμα, τα όρη ετρόμαξαν και πέτραι εσχίσθησαν.. 

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, 
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. 
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, 
ο των αγγέλων βασιλεύς. 
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, 
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 
Ράπισμα κατεδέξατο, 
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. 
Ήλοις προσηλώθη, 
ο νυμφίος της Εκκλησίας. 
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου. 

Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. 
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.

 πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου