Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Δευτέρα Παρουσία


 

ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΉΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ.

  Η τελευταία στήν σειρά τών Κυριακών τού Πάσχα , η ""ογδόη"" τής πασχαλινής ή αναστά-

σιμης περιόδου τών επτά εβδομάδων είναι η αυριανή. Η ημέρα κατά τήν οποία :
"" κατέρχεται "" τό Άγιο Πνεύμα στό σώμα τής Εκκλησίας , γιά νά αναβλύζει κατόπιν στούς αιώνες μέσα στόν κόσμο τήν σωτηρία τού κόσμου.
Γιά νά αγκαλιάζει αδιάκοπα έν Αγίω Πνεύ-
ματι η Εκκλησία τήν ιστορία καί τόν κόσμο, νά τά χριστοποιεί καί νά τά σώζει.
Η Πεντηκοστή συνδέεται μέ τήν Ανάσταση μέ τόν κρίκο τής Αναλήψεως.
Ανέρχεται ο Αναστάς Χριστός στούς ουρα-
νούς , γιά νά στείλει τό Πνεύμα τό Άγιον.
Αυτό φαίνεται καθαρά από τούς ύμνους πού ακούσαμε τίς μέρες αυτές.
Στό απολυτίκιο τής Αναλήψεως ψάλλουμε :
"" χαροποιήσας τούς μαθητάς τη επαγγελία τού Αγίου Πνεύματος "". κ. ά.
Αλλά καί η Ανάσταση ολοκληρώνεται τήν ημέρα τής Πεντηκοστής.
Η Πεντηκοστή είναι η "" πλήρωσις "" τού έργου τού Χριστού στόν κόσμο. Γιατί κατ' αυτήν θεμελιώνεται πανηγυρικά καί επίσημα ένα νέο μέγεθος στήν Ιστορία:
Η ΕΚΚΛΗΣΊΑ.
Σάν κατοικητήριο καί πηγή τού Αγίου Πνεύματος.
Ο Χριστός παύει νά ζεί πιά σωματικά ανά-
μεσά μας. Ζει όμως πάντα μαζί μας καί αγω-
νίζεται μαζί μας "" έν Αγίω Πνεύματι "".
Δέν φεύγει από κοντά μας.
Αλλάζει μονάχα η μορφή τής παρουσίας Του
ανάμεσά μας.
Δέν μάς αφήνει ορφανούς.
( Ιωάν. ιδ ' , 18 ).
Τό Άγιο Πνεύμα συνεχίζει τήν παρουσία τού Χριστού στόν κόσμο.
Η παρουσία τού Χριστού μας , ανάμεσά μας , γίνεται καί αισθητά φανερή τήν ώρα τής
Θείας Ευχαριστίας . Αυτό γίνεται:
"" έν Αγίω Πνεύματι "".
Γιατί είναι τό Άγιο Πνεύμα μέσα στήν Εκκλησία. Νά γιατί ο Χριστός μας , είχε πεί τό βράδυ τού Μυστικού Δείπνου πώς είναι καλυ-
τερα νά φύγει από τόν κόσμο καί νά πάει στόν
Πατέρα. ( Ιωάν. ιδ ' , 28 ).
Ένας θαυμάσιος ύμνος πού εκφράζει άριστα τήν Θεολογία τής Εκκλησίας μας, γιά τήν παρουσία τού Αγίου Πνεύματος μέσα στήν Εκκλησία είναι αυτός πού θά αναφέρω.
Πολύ εύστοχα τά τελευταία χρόνια πρίν τήν τέλεση τού μυστηρίου τής Ιερωσύνης , μέσα στήν Θεία Λειτουργία ο Επίσκοπος ψάλλει μεγαλόφωνα αυτόν τόν Ύμνο.
Είναι ένα στιχηρό ιδιόμελο πού ψάλλεται κατά τόν Εσπερινό τής εορτής.
Θά τόν αναφέρω σέ ερμηνεία.
"" Όλα μέσα στήν Εκκλησία τά χορηγεί τό Άγιο Πνεύμα:
Φανερώνει μέ τίς προφητείες τό θέλημα τού Θεού.
Δίνει στήν Εκκλησία Ιερείς, δηλαδή ποιμένες.
Τούς αγράμματους Αποστόλους αλλά καί όλους όσους επισκιάζει τούς διδάσκει δηλ.
τους φανερώνει τήν ΣΟΦΊΑ ΤΟΥ ΘΕΟΎ.
Τούς αλιείς ( τούς ψαράδες ), Θεολόγους ανέδειξε.
ΟΛΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΕΊ ΤΌΝ ΘΕΣΜΌΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ.
Δηλαδή δέν γίνεται τίποτε μέσα στήν Εκκλησία χωρίς τήν Παρουσία Του.
Ομοούσιε καί Ομοθρονε τώ Πατρί καί τώ Υιώ
(. δογματικοί ορολογία πού φανερώνει τήν θεότητα τού Αγίου Πνεύματος)
Παράκλητε δηλαδή Παρηγορητή καί ενισχυτή μας, Δόξα σέ Εσένα"".


π.Ιωάννης

Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

Υπάρχουν μυστικά, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος!

 Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις απ’ τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία.

Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη.

Η θεία χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος.

Για να την προσελκύσουμε, θέλει αγάπη, λαχτάρα.

Η χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα.

Η αγάπη αρκεί, για να μας φέρει σε κατάλληλη «φόρμα» για προσευχή.

Μόνος Του θα έλθει ο Χριστός και θα εγκύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να Τον ευχαριστούν. ΑΓΑΘΉ ΠΡΟΑΊΡΕΣΗ, ΤΑΠΕΊΝΩΣΗ και ΑΓΆΠΗ.

Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με.

Ξέρεις πως διάλεξε ο Χριστός τους μαθητές Του; Εγώ το ξέρω, γιατί το είδα. Ο Χριστός γνώριζε ότι αυτοί έχουν ευαίσθητη ψυχή.

Αυτό είναι το σημαντικότερο απ’ όλα, διότι εάν δεν έχει κανείς ευαίσθητη ψυχή, δεν μπορεί να προχωρήσει στα πνευματικά.

Σιγά σιγά θα σας επισκέπτεται η Χάρη.

Θα μπαίνετε μες στη χαρά. Θ’ αρχίσετε να ζείτε στην ειρήνη, οπότε μετά θα γίνετε πιο δυνατοί με τη Θεία Χάρη.

Δεν θα θυμώνετε, δεν θα εκνευρίζεσθε, δεν θα παρεξηγείτε, δεν θα κατακρίνετε, θα τους δέχεσθε όλους με αγάπη.

Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

 Μέσα στίς πανευφρόσυνες ημέρες τής Αναστάσιμης περιόδου, η Αγία μας Εκκλησία , προβάλλει τούς ΜΆΡΤΥΡΕΣ τής ΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ Ένας απ' αυτούς είναι καί ο σημερινός εορτάζων Άγιος .

Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
Η θέση του μέσα στήν ζωή τής Εκκλησίας μας είναι σημαντική καί Κεφαλαιώδους σημασίας καί Αξίας.
Είναι εκείνος πού άν ανοίξουμε τό λειτουρ-
γικό βιβλίο πού ονομάζεται:
."" Μηναίον τού μηνός Μαΐου "" ,
στό Συναξάριο (πού είναι η αφήγηση τής ζωής τού εορταζομένου Άγιου, Αγίας, ή ενός μεγάλου γεγονότος τής ζωής τού Χριστού μας και τής Παναγίας μας ), χαρακτηρίζεται μέ τά περισσότερα γνωρίσματα.
Αυτά θά αναφέρω σήμερα γιά νά δούμε πώς τιμά η Εκκλησία μας τόν Μεγάλο αυτόν Άγιο.
Είναι:
1 . ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ.
Όπως είναι σέ όλους μας γνωστό ανήκει στήν χορεία τών δώδεκα Μαθητών τού Κυρίου.
Είναι μάλιστα από τούς πρώτους πού κάλεσε κοντά Του.
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΉΣ.
Είναι συγγραφέας τού τέταρτου Ευαγγελίου, τού κατ'εξοχήν "" πνευματικού Ευαγγελίου "", όπου τονίζεται ολόκληρη η διδασκαλία τής Εκκλησίας μας. Τών τριών Καθολικών Επιστολών καί τού μόνου προφητικού βιβλίου τής Καινής Διαθήκης, τής Αποκαλύψεως.
3. ΘΕΟΛΌΓΟΣ.
Γατί μάς παρουσιάζει μέ τρόπο θαυμαστό καί Θεόπνευστο όλη τήν Θ ε ο λ ο γ ί α τής
Ορθοδόξου Πίστεώς μας.
Έβαλε τά θεμέλια γιά τήν δογματική, ποιμαν-
τική καί λειτουργική ζωή τής Εκκλησίας μας.
4. ΦΙΛΟΣ.
Πραγματικός καί γνήσιος φίλος τού Χριστού μας. Αυτό φαίνεται από τό ότι ανήκε στούς τρείς πιό έμπιστους μαθητές Του Χριστού μας
Όπως λέγουν οί Πατέρες τής Εκκλησίας μας,
σαράντα ημέρες πρίν τά Πάθη τού Χριστού έγινε τό Μέγα γεγονός τής Μεταμορφώσεως στό όρος Θαβώρ. Εκεί λοιπόν τόν προετοίμα-
σε μαζί μέ τόν Πέτρο καί τόν Ιάκωβο, βλέποντας τήν Δόξα τής Θεότητός Του:
"" καθώς ηδύναντο"" , νά τόν δούνε καί
ΑΝΑΣΤΆΝΤΑ μετά τήν:
""" Άκρα ταπείνωση"τού Πάθους καί τού Σταυρού.
Μεγάλη υπόθεση αυτή!!!!!!
5 . ΕΠΙΣΤΉΘΙΟΣ.
Αυτό φαίνεται καθαρά από τό ότι:
Στόν Μυστικό Δείπνο τήν ώρα πού είπε ο Χριστός μας ότι κάποιος από τούς μαθητές Του θά τόν προδώσει, έπεσε στό στήθος Του καί είπε:
""" Κύριε τίς εστίν ο παραδιδούς σε? "".
Άκουσε τούς χτύπους τής Καρδιάς τού Χριστού μας!!!!!!!!!
6 . ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΣ.
Κατά τήν φρικτή ώρα τής Σταυρώσεως όταν όλοι οί αλλοι μαθητές έφυγαν μακριά από τόν Χριστό, αυτός ήταν ο μόνος μαζί μέ τήν Παναγία μας, τήν πονεμένη Μάνα, πού βρέθηκαν κάτω από τόν Σταυρό τού Χριστού.
Σέ αυτόν ο Χριστός μας, εμπιστεύθηκε τήν Μητέρα Του.
Τί μεγάλη Αγάπη καί Ευλογία!!!!!
Γι'αυτό καί είναι ο μόνος από τούς δώδεκα Αποστόλους πού εκοιμήθη μέ φυσικό θάνατο σέ ηλικία εκατό ετών.
Όλοι οί αλλοι μαρτύρησαν καί μάλιστα διά Σταυρού οι περισσότεροι όπως ο γείτονάς μας Απόστολος Ανδρέας!!!!!
7 . ΠΑΡΘΈΝΟΣ.
Τόν τίτλο αυτόν στήν Εκκλησία μας φέρουν
ΜΌΝΟ δύο πρόσωπα.
Η Παναγία μας.
Είναι Παρθένος , πρό τού Τόκου , έν τώ Τόκω, καί μετά τόν Τόκον. Καί
Ο ΙΩΆΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΌΓΟΣ.
Έμεινε αφοσιωμένος καί αφιερωμένος στόν Χριστό μας και τήν Παναγία μας μέχρι τέλους της ζωής του.
Αγαπητοί μου.
Αυτά πού γράφω είναι έκ τού περισσεύματος τής καρδίας μου.
Είναι απλές σκέψεις καί βιώματα από τήν μέχρι τώρα πορεία τής Ιερατικής μου ζωής.
Η μόνη φιλοδοξία μου είναι η Δόξα τού Αγίου Τριαδικού μας Θεού , τής Παναγίας μας καί τών Αγίων τής Εκκλησίας μας.
Είθε ο Χριστός μας διά πρεσβειών τού Μεγάλου Αγίου Αποστόλου καί Ευαγγελιστού Ιωάννου τού Θεολόγου νά μάς αξιώνει όλους μας νά βαδίζουμε :
"" Τόν υπόλοιπον χρόνον τής ζωής ημών , έν ειρήνη καί μετανοία "".
Καί κυρίως εμάς τούς κληρικούς νά περιπατούμε:
"" Άξιοι τής κλήσεως ής εκλήθημεν"" .


π. Ιωάννης

Κυριακή 7 Μαΐου 2023

Κυριακή του Παραλύτου

 

Χριστός Ανέστη.

"" Θέλεις υγιής γενέσθαι?"".

Είναι σπουδαίο τό ότι ο Χριστός μας τήν σωτηρία εξαρτά από τήν ελεύθερη θέληση τού ανθρώπου. Αυτό φαίνεται καθαρά από τό Ιερό Ευαγγελικό ανάγνωσμα τής Κυριακής τού Παράλυτου. ( Ιωάννου ε' , 1- 16 ).

Απευθύνεται στόν παραλυτικό καί ζητά τήν συγκτάθεσή του.

Σέ μιά εποχή πού σέ ολόκληρο τόν κόσμο αυξάνουν συνεχώς οι αυτόκλητοι σωτήρες καί πού τό μόνο πού δέν υπολογίζουν ποτέ είναι η θέληση τών λαών καί τών ατόμων, είναι φυσικό νά φαίνεται περίεργο ότι ο Χριστός -- Θεός Παντοδύναμος -- ερωτά τόν ασθενή , άν θέλει :

"" υγιής γενέσθαι ""....

Καί όμως !!! . Ο Χριστός σάν Θεός:

"" Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι""".

Μαζί όμως μέ τό λογικό χάρισε καί ελεύθερη θέληση στόν άνθρωπο , γιά νά είναι πάντα:

"" κατ'εικόνα Θεού "" καί όχι ένα:

"" ζώο πού φτιάχνει εργαλεία "" ή τό απροσωπο νούμερο κάποιου εργοστασίου.

Κάνοντας κακή χρήση ή μάλλον κατάχρηση αυτής τής ελευθερίας ο άνθρωπος πλανήθηκε καί έπεσε στήν αμαρτία.

Σέ αυτήν λοιπόν τήν ελεύθερη θέληση τού ανθρώπου απευθύνεται ο Χριστός.

Γιατί , όπως ελεύθερα προτίμησε τήν αμαρτία ο άνθρωπος , έτσι ελεύθερα πρέπει νά επιθυμήση καί τήν σωτηρία του.

Η Χάρις τού Θεού , ( η θετική Ενέργεια ), όπως κατά τήν γνώμη μου πολύ εύστοχα τήν ονομάζουν οι νέοι μας :

ΔΊΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΤΉΝ ΠΟΘΟΎΝ ΚΑΙ ΤΉΝ ΖΗΤΟΎΝ.

Δέν επενεργεί μαγικά καί καταναγκαστικά χωρίς τήν συγκατάθεση τού ανθρώπου.

Βοηθάει τόν άνθρωπο νά φτάσει σέ σημείο , πού νά τήν αναζητήσει.

Αλλά γιά νά ενεργήσει περιμένει τό:

ΝΑΙ ΤΟΎ ΑΝΘΡΏΠΟΥ.

Τήν κατάφασή του.

Όσοι μιλούν γιά ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ!!!

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ!!!

Άς διδαχθούν από αυτή τήν συμπεριφορά τού Χριστού μας , πώς τιμάται η μεγαλύτερη αξία στόν κόσμο.

Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ.

ΑΣ μάθουν τί σημαίνει πραγματικός σεβασμός τής ανθρώπινης προσωπικότητας.

Όμως γιά νά κάνει τό θαύμα τής θερα-

πείας του ο Χριστός μας έθεσε ένα όρο.

Αυτόν τόν όρο θέλει καί από εμάς νά εφαρ-

μόζουμε στήν καθημερινή ζωή μας.

""ΜΗΚΕΤΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕ"""!!!

Καί στήν παραλυμένη κοινωνία μας όμως τόν ίδιο όρο θέτει αιώνες τώρα. Ακόμα καί πρίν έλθει στήν γή .

Ο προφήτης Ησαΐας , ο πέμπτος Ευαγγελιστής όπως πολύ εύστοχα λέγεται από τούς Πατέρες τής Εκκλησίας μας μάς λέγει :

"" Εάν θέλητε καί εισακούστητέ μου , τά αγαθά τής γής φάγεσθε. Εάν σέ μή θέλητε , μηδέ εισακουσητέ μου , μάχαιρα υμάς κατεδεται"". ( Ησ. α ' , 19 , 20 .

Αγαπητοί μου.

Αυτό πού λέγει πρώτος ο Χριστός μας

""Ο δι' ημάς τούς ανθρώπους καί διά τήν ημετέραν σωτηρίαν"" Ενανθρωπήσας Υιός καί Λόγος τού Θεού, καί υπέρ ημών Παθών

Σταυρωθείς καί Αναστάς έκ νεκρών:

ΘΑΝΆΤΩ ΘΆΝΑΤΟΝ ΠΑΤΉΣΑΣ ΚΑΊ ΤΟΙΣ ΈΝ ΤΟΊΣ ΜΝΉΜΑΣΙ ΖΩΉΝ ΧΑΡΙΣΆΜΕΝΟΣ.

Ζητά από όλους μας;

Τό "" Θέλεις υγιής γενέσθαι?""

Σημαίνει γιά τόν καθένα μας.

Συμμορφώσου πρός τό θέλημα του Θεού.

Γιατί μόνο έτσι κερδίζεται η προσφερόμενη από τόν Θεό σωτηρία μας.

Καλόν Αγώνα!!

Καλή Υπομονή!!.

π.Ιωάννης